1. SATICI

----- (Kullanıcının ad, soyad ve iletişim bilgileri satış işleminin tamamlanmasıyla beraber sunulacaktır.)

2. SATIŞ BİLGİLERİ:

İşbu Ön Bilgilendirme Formuna konu hizmet bilgileri aşağıdaki gibidir:
Satış Fiyatı (KDV dahil)

Ürün Miktarı (adet)

Ödeme Şekli

Kargo Ücretini Karşılayacak Taraf

Toplam Fiyatı (KDV dahil)


Alıcı, Satıcılar tarafından listeleme sayfasında yer verilen ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.

3. CAYMA HAKKI:

Alıcı, Mesafeli Sözleşmelerde ürünü teslim almasından itibaren 7 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı malın teslimine ilişkin sözleşmelerde alıcının ürünü teslim almasından itibaren, diğer ürün haricindeki hizmete ilişkin sözleşmelerde ise sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren başlar. Alıcı cayma hakkını Satıcıya yapması gerekmektedir.

Alıcı, Mesafeli Sözleşmede yer alan ve Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmelik'in 7/4 maddesinde düzenlenen Cayma hakkının kullanılamayacağı halleri kabul etmiştir.

4. İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edilmiştir.

5. İşbu Ön Bilgilendirme Formuna konu hizmetten kaynaklanan ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

ALICI

----- (Kullanıcının ad, soyad ve iletişim bilgileri satış işleminin tamamlanmasıyla beraber sunulacaktır.)

E-POSTA: -----

TARİH: -- / -- / ----