MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI

(Kullanıcının ad, soyad ve iletişim bilgileri satış işleminin tamamlanmasıyla beraber sunulacaktır.)

1.2- ALICI

(Kullanıcının ad, soyad ve iletişim bilgileri satış işleminin tamamlanmasıyla beraber sunulacaktır.)

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin(Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) konusu, aşağıdaki nitelikleri ve satış fiyatı belirlenen ürün ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ:

İşbu Sözleşme konusu ürüne; ürünün satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ürün Numarası

Ürün Markası/modeli

Ürün Miktarı (adet)

Satış Fiyatı (KDV dahil)

Ödeme Şekli

Kargo Ücretini Karşılayacak Taraf


MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 Alıcı, Sözleşme konusu ürününe/hizmetine ilişkin listeleme sayfasında yer verilen açıklamalardan, ürünün/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden Satıcı'nın sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2 Alıcı, işbu Sözleşme öncesinde Satıcılar tarafından listeleme sayfasında yer verilen ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi ve işbu Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen ürün/hizmete ilişkin bilgileri okuduğunu, anladığını ve işbu Sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.3 Alıcı, işbu Sözleşme öncesinde ürün/hizmete ilişkin ön bilgilendirme formunu teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.5 İşbu Sözleşme'nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.6 Taraflar, işbu Sözleşmeye konu üründen/hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun Satıcı'ya ait olduğunu; Alıcı ve Satıcı arasındaki işbu Sözleşmenin tarafı olmayan www.gittigidiyor.com sitesinin hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.7 İşbu Sözleşme, Alıcı ve Satıcı için Gitti Gidiyor Kullanıcı Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Taraflar, Gitti Gidiyor Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinde düzenlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

MADDE - 5 CAYMA HAKKI:

5.1 Alıcı, işbu Sözleşme konusunun ürün olması halinde; ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye / kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içerisinde, işbu Sözleşme konusunun ürün dışında bir hizmetin sunulmasına ilişkin olması halinde, işbu Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 7 gün içerisinde işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı'nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde Satıcı/Sağlayıcı'ya bildirimde bulunması şarttır.

5.2 Taraflar Sözleşme konusu ürün/hizmet aşağıda sayılan hallerden herhangi birine giriyorsa cayma hakkının kullanılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler;

5.2.1 Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı'nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler ve/veya kullanılmış hizmetler,

5.2.2 Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen ürünler,

5.2.3 Alıcı'nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler,

5.2.4 Niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler,

5.2.5 Çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler,

5.2.6 Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin ürünler,

5.2.7 Gazete, dergi gibi süreli yayınlarına ilişkin ürünler,

5.2.8 Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve Alıcı'ya anında teslim edilen gayri maddi ürünler,

5.3 Alıcı cayma hakkını kullanması hâlinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

5.4 Alıcı tarafından sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması durumunda, ürünün kullanılması veya hizmetin tüketilmesine ilişkin durumlar saklı kalmak kaydıyla, Satıcı, Alıcı'ya karşı herhangi bir talepte bulunamaz.

İşbu sözleşme -- / -- / ---- tarihinde kurulmuştur.

SATICI

----- (Kullanıcının ad, soyad ve iletişim bilgileri satış işleminin tamamlanmasıyla beraber sunulacaktır.)

ALICI

---- (Kullanıcının ad, soyad ve iletişim bilgileri satış işleminin tamamlanmasıyla beraber sunulacaktır.)