Gravomach RF40 ile Kolye Ucu Kesimi

Bu yazıda Gravomach RF40 makinasının kullanım alanlarından birisi olan kolye ucu kesimine dair örnekler yer almaktadır.